Name: ชาญนะ เอี่ยมแสง
Category: Government Official
About: เพจทางการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
Likes: 1,621
On Facebook
Recommend: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 73  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง 789  หมอผิวหนัง ขอเล่าเรื่องผิว 4,768