Name: ใจดำ
Category: Public Figure
About: น้อยใจแค่ไหนก็ต้องหายเอง
Likes: 1,085,480
On Facebook
Recommend: คลับแบ่งปัน Status ทุกอารมณ์ 5,685  พี่จะแปลyไงคะ 329  เด็กปอเนาะ 3,599