Name: 1132 Udoncity Hotline
Category: Government Website
About: 1132 สายด่วนนครอุดรธานี บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อมูลข่าวสาร
Description: บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการข้อมูลข่าวสาร
Likes: 12,430
On Facebook
Recommend: ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น กับ ป.พิพัฒน์ 392  สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา 1,332  เพื่อนเราชาวอปท.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1,985