Name: Banmedya:บ้านเม็ดยา
Category: Pharmacy / Drugstore
About: จ่ายยาและให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ตลอดเวลาเปิดให้บริการ
Description: บริการให้คำปรึกษา จ่ายยา และจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเภสัชกร
Likes: 320
On Facebook
Recommend: เภสัชกรห่วงใย ใส่ใจดูแลคุณ 1,455  ยาลดความอ้วนวราลี 216  ยา 108 1,017