Name: Banmedya:บ้านเม็ดยา
Category: Pharmacy / Drugstore
About: จ่ายยาและให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ตลอดเวลาเปิดให้บริการ
Description: บริการให้คำปรึกษา จ่ายยา และจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเภสัชกร
Likes: 320
On Facebook
Recommend: ประตูยาฟาร์มาซี PraTooYa Pharmacy 182  ร้านขายยาเทียนอันตึ๊ง 220  จำหน่ายสมุนไพรจีน ไทย ในราคาปลีกและส่ง 84