Name: Banmedya:บ้านเม็ดยา
Category: Pharmacy / Drugstore
About: จ่ายยาและให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ตลอดเวลาเปิดให้บริการ
Description: บริการให้คำปรึกษา จ่ายยา และจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเภสัชกร
Likes: 320
On Facebook
Recommend: ร้านยาพรประสิทธิ์ 1,508  WingofPharma 2,089  ร้านยาการเวก 253