Name: BioMastery ติวชีวะออนไลน์ กับพี่หมอเน
Category: Education
About: ไม่มีคำว่าเด็กในเมืองหรือเด็กต่างจังหวัดอีกต่อไป ติวได้ทุกที่ ทุกเวลา
Description: บนโลกนี้ไม่มีอะไรยากเกินไป สิ่งที่ยากล้วนมีคนทำสำเร็จมาหมดแล้ว จึงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราเอาจริง...หลักในการเรียนชีววิทยาให้ประสบผลสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนด้วยจำนวนชั่วโมงมากๆ หรือเนื้อหาลึกๆ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถนำมาประยุกต์กับโจทย์ที่เราเจอได้หรือไม่ การเรียนรู้คือการ “ดิ้นรนพยายาม” เวลาอ่านหนังสือควรอ่านทีละ Section (เรากำหนดเอง อาจจะเริ่มจากครึ่งหน้าก็ได้) แล้วปิดชีทลองเขียน Shot note จะช่วยให้น้องจำเนื้อหาได้ดีขึ้น
Likes: 165,811
On Facebook
Recommend: วิทยาลัยนาฏศิลป ม.3/6 รุ่น 80 354  Work on cruise - เจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ 25,643  โกโก้ทองโคลนนิ่ง100% 480