Name: COTTO
Category: Company
About: COTTO OFFICIAL | นวัตกรรมและงานออกแบบระดับโลก www.cotto.com | 02-521-7777 | cottolib@scg.co.th
Description: COTTO แบรนด์กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ที่ดูแลวิถีชีวิตของคนไทย และอีกกว่า 50 ประเทศ ทั่วโลกมานานกว่า 30 ปี พร้อมแล้วที่จะรวบรวมความสุข และสุนทรียภาพ จากทั่วโลก ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคุณในเรื่องราวที่พิเศษสุด ผ่านกระบวนการคิด และความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆ และความสุขเหล่านี้ให้กับทุกคน นอกจากนี้ COTTO ขอเป็นตัวแทนแบรนด์ไทยที่จะสื่อสารกับคนทั่วโลก ในฐานะแบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริง (Global Brand) พร้อมก้าวสู่อีกระดับของแบรนด์ไทย เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งกว่า และการแบ่งปันความสุขสู่คนไทย และคนทั่วโลกต่อไป Facebook Disclaimer For Company Page วัตถุประสงค์ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฟซบุ๊คเพจ COTTO ที่รวบรวมสินค้าจากคอตโต้ ห้องน้ำหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมจาก COTTO เพื่อที่จะตอบรับความเป็น responsible trend setter ของแบรนด์ COTTO ยินดีให้ท่านมาแสดงความคิดเห็น โพสต์รูป หรือแชร์ไอเดียผ่านทางเฟซบุ๊คนี้และหวังว่าทุกท่านจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และใช้พื้นที่นี้อย่างเหมาะสม เมื่อท่านเข้ามาเป็นสมาชิกเพจ COTTO แล้วถือว่าท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเพจนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในเฟซบุ๊คของ COTTO และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใด ๆ ที่ COTTO ได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ ข้อสงวนสิทธิ COTTO มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเฟซบุ๊คนี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้ COTTO ใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ COTTO ต้องการ COTTO มีสิทธิลบรูปและเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด มีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ มีลักษณะเป็น spam หรือที่มีลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามผู้ใช้งานที่กระทำการไม่เหมาะสมใช้เฟซบุ๊คนี้ ข้อห้าม ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ i) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ ii) อาจมีไวรัส มีลักษณะเป็นการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่เป็นการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เจ้าของเฟซบุ๊คและช่องทางการติดต่อ เฟซบุ๊คนี้ดำเนินการโดย สนง.บริหารแบรนด์ COTTO (บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด) หากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ COTTO ได้โดยส่งข้อมูลมาที่เมนู message จากหน้า Facebook/COTTO คอตโต้จะทำการตรวจสอบและแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง และท่านสามารถดูรายละเอียดของ COTTOและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์จาก COTTO ได้ทาง http://www.cotto.co.th
Likes: 588,593
Phone: 0968081292
On Facebook
Recommend: ออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง ทั่วประเทศ 1,509  Luckybug กำจัดปลวก 219  เอสพี ไม้เสียบ 1,134