Name: Cafe Amazon แยกหนองไผ่ล้อม
Category: Coffee Shop
About: ป่ากลางใจเมือง รสชาติที่ไม่เหมือนใคร
Likes: 29,203
Phone: 0875154616
On Facebook
Recommend: Amore' caffe 156  บ้านสวนกาแฟ@เชียงใหม่ 17,415  ร้าน กอล์ฟหม้อกาแฟ 388