Name: Calpis Lacto
Category: Food & Beverage Company
About: "คาลพิส แลคโตะ" เครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวสไตล์ญี่ปุ่น
Likes: 183,414
On Facebook
Recommend: ลิปนานิของแท้ นำเข้าโดยตรง 2,659  Tspoon 3,528  จำหน่ายเสาวรสสด แช่แข็ง พันธุ์หวาน เปรี้ยว ease 118