Name: Calpis Lacto
Category: Food & Beverage Company
About: "คาลพิส แลคโตะ" เครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวสไตล์ญี่ปุ่น
Likes: 183,414
On Facebook
Recommend: ร้านขนมปังปิ้งคอนโด 36  NoBi โนบิ 1,606  ฟรีแฮนแพนเค้ก - หนมตูน 221