Name: Comfort Zone Thailand
Category: Product/Service
About: Comfort สร้างประสบการณ์ใหม่กับกลิ่นและสัมผัสที่ทำให้คุณประทับใจกับทุกชุดที่คุณสวมใส่
Description: Comfort ไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะดูแลท่านเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะดูแลโลก เราได้ร่วมลงนามโดยสมบูรณ์ใน Cleaner Planet Plan ของ Unilever บริษัทแม่ของเราด้วยความตั้งใจจะทุ่มเทเพื่อลดผลกระทบของการซักรีดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากการลดคุณภาพของภารกิจเรา ภาพรวมของบริษัท ทุก 5 นาที มีผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม Comfort เพราะ Comfort สร้างสัมผัสและกลิ่นอันน่าทึ่งให้กับเสื้อผ้าของท่าน ดังนั้น ทั้งครอบครัวของท่านจึงสามารถใช้ชีวิตกับ Comfort พร้อมทั้งรู้สึกโก้เก๋! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Comfort โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา หมายเลข 0-2739-4000 รายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว: http://www.unilever.co.th/resource/privacynotice/index.aspx ข้อมูลทั่วไป ข้อตกลงการใช้งานของ Comfort หน้า Comfort Facebook เป็นการนำเสนอของ Unilever และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับแฟนๆ ของ Comfort ได้ติดต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและพูดคุยกับ Comfort และเราจะใช้เป็นสถานที่แบ่งปันข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Comfort กับแฟนๆ เมื่อท่านได้กลายเป็นแฟนหน้า Facebook ของแบรนด์ Comfort แล้ว ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของ Facebook และข้อตกลงการใช้งานของ Comfort ดังกล่าวนี้ ความคิดเห็น, ภาพ, วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่แฟนเพจเป็นผู้โพสต์ลงเว็บไซต์นี้ (เรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") ไม่จำเป็นจะต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ของ Unilever, ลูกจ้าง หรือบริษัทในเครือ ดังนั้น Unilever จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าส่วนใด และไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของคำสั่งใด หรือการอ้างถึงผลิตภัณฑ์บนหน้า Comfort Facebook ท่านอาจจะไม่ได้โพสต์เนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้ (และเราอาจทำการหารือเพื่อลบเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้) ที่ประกอบด้วยวัสดุหรือข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้: * วัสดุที่หมิ่นประมาท, ละเมิด, รบกวน, ติดตาม, ข่มขู่หรือละเมิอกสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น; * หมิ่นประมาท, ลามก, อนาจาร, ดูหมิ่นหรือวัสดุหรือข้อมูลที่น่ารังเกียจ; * วัสดุ รวมถึงข้อมูลที่เป็นเท็จ, นำไปสู่การเข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง, ฉ้อฉล, หรือหลอกลวง หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผิดกฎหมาย; * วัสดุที่ละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ความเป็นส่วนตัว, การเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลอื่น; * วัสดุที่ประกอบด้วยไวรัส, ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจทำให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้รับความเสียหาย; * วัสดุที่โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดที่มีลักษณะเป็นการค้าโดยลักษณะตามธรรมชาติ; หรือ * วัสดุที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น, รัฐ, ชาติ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ * วัสดุที่มีการอ้างถึงเนื้อหาทางศาสนาหรือการเมืองที่ยั่วยุโทสะ * วัสดุที่มีการอ้างอิงต่อไปยังหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ในขณะที่เราไม่มีหน้าที่ติดตาม เนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ลงบนหน้า Comfort Facebook เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว และลบเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้ที่เราใช้ดุลยพินิจแล้วมั่นใจว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้ Comfort ดังกล่าว นอกจากที่ท่านจะอนุญาตให้ Facebook มีสิทธิใช้เนื้อหาสำหรับผู้ใช้ของท่านแล้ว ท่านยังอนุญาตลอดชีพกินขอบเขตทั่วโลกโดยไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ Unilever, บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ดำเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตจากพวกเขา, ผู้สืบทอด, รับมอบหมาย และการดำเนินการดังกล่าวภายใต้การยินยอม ของพวกเขา ตามลำดับ (รวมเรียกว่า "คู่สัญญา Unilever") เพื่อทำซ้ำ, แจกจ่าย, จัดแสดง, ตีพิมพ์เผยแพร่, ดำเนินการ, แก้ไข, สร้างผลงานที่ดัดแปลงมาจากพื้นฐานดังกล่าว และการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านโพสต์ลงบนหน้า Comfort Facebook ในกรณีอื่น ในสื่อใดๆ และทั้งหมดซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือได้รับการพัฒนาหลังจากนี้ ทั้งโดยระบุหรือไม่ระบุถึงท่านในฐานะแหล่งที่มา, เพื่อการโฆษณา, ส่งเสริมการขาย, ประชาสัมพันธ์, การค้า, การขายสินค้า, บรรจุภัณฑ์, จุดประสงค์ของสื่อและการประชาสัมพันธ์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิดังกล่าวข้าวต้นรวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียง สิทธิของคู่สัญญา Unilever ในการใช้ข้อมูล, การออกแบบ, ไอเดีย หรือแนวคิดใด ในลักษณะใดก็ตามที่ประกอบอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว (รวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียง ไอเดียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ์หรือแคมเปญโฆษณาใดของคู่สัญญา Unilever), ทั้งโดยระบุหรือไม่ระบุถึงท่านในฐานะแหล่งที่มา, เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียง การพัฒนา, การผลิต และการตลาดของสินค้าและบริการ ท่านยอมรับและขอรับรองว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน มิได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ และท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องใดๆ กับท่านและการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของ Unilever ท่านตกลงว่าจะปกป้อง, ป้องกัน และระงับอันตรายต่อคู่สัญญาของ Unilever และเจ้าหน้าที่, กรรมการ, ลูกจ้าง และตัวแทนของพวกเขา ตามลำดับ ต่อข้อเรียกร้อง, ความเสียหาย, ภาระผูกพัน, ความสูญเสีย, หนี้สิน, ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียงค่าทนายความที่เหมาะสม) ที่เกิดจากการละเมิดใดๆ ที่ท่านมีต่อข้อตกลงการใช้งานของ Comfort และ/หรือ เนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน
Likes: 426,671
On Facebook
Recommend: SK-A บำรุงผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 122  Maxima DOG & CAT FOOD 7,128  Kinkan รับออกแบบและทำตามแบบการ์ดธีมงานแต่ง 33