Name: Dingfongfood
Category: Food & Beverage Company
About: ผู้ผลิตวัตถุดิบชานมไข่มุกกาแฟเครื่องดื่มอื่นๆภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO,GMP,HALALโดยมาตรฐานCODEX
Description: บริษัท ติ่งฟงฟูดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารและน้ำดื่มมากว่า 20 ปี ทีมงานวิจัยของบริษัท ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของติ่งฟง มีความทันสมัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของ อาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดสากล ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยมีผู้ผลิตสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และผู้ผลิตจากภูมิภาคอื่นๆ แนวโน้มการพัฒนาอาหารในตลาดโลกนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ แนวคิดเรื่อง ความปลอดภัยของผู้บริโภค ต่อการแพ้อาหาร หรือที่เรียกว่า อาหารที่ไม่เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม อาหารทางเกษตรอินทรีย์ ที่ดีต่อสุขภาพ ได้มีการพัฒนา มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เช่น อาหารที่ไม่เพิ่มสารกันบูด เครื่องปรุงสังเคราะห์ และสารเคมีอื่นๆ บริษัทฯมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และ เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้บริโภค ได้รับข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ และ สามารถตรวจสอบได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ น้ำผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมทั้งในตลาดอาหารสากลอื่นๆ ความต้องการเหล่านี้ ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์น้ำผักและผลไม้ มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น โยเกิร์ตผสมน้ำผักและผลไม้ ชาผสมน้ำผลไม้ น้ำส้มสายชูที่ผลิตจากน้ำผลไม้ นมและนมถั่วเหลืองผสมน้ำผลไม้ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก บริษัท ติ่งฟงฟู้ดส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตสินค้า ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทีมวิจัยของติ่งฟง จึงมีการวิจัยและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของติ่งฟงฟู้ดส์ สามารถยืนหยัดอยู่ในแถวหน้า และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทคู่ค้า และ ผู้บริโภค มาอย่างยาวนาน และเรายังคงมุ่งมั่น ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องสืบต่อไป ภายใต้สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ของ “ติ่งฟงฟู้ดส์”
Likes: 330,734
On Facebook
Recommend: ไข่เค็มสตรีบ้านโหนด 87  Donut โดนัทนมสดยิ้มยิ้ม By พอตเตอร์ 117  นมสดปั่น The milk 1,016