Name: Fashion2U
Category: Bags/Luggage
About: เพจ Fashion 2 u นะคะ เพจเก่าที่ยอด like กว่า 40,000 like คะ แต่เพจมีปัญหา จึงเปิดเพจนี้ขึ้นนะคะ
Likes: 88,012
On Facebook
Recommend: MMY Fashion กระเป๋าออกงานราตรี 33  รับเย็บกระเป๋าผ้า ไม่จำกัดจำนวน 476  Noy กระเป๋าแบรนด์เนม เกรดพรีเมี่ยม ราคากันเอง 67