Name: ICHITAN
Category: Company
About: www.ichitangroup.com
Description: ชาชงจากใจ...ชงสุดฝีมือ อิชิตัน ผู้นำชาเขียวออร์แกนิค จากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี เป็นรายแรกและรายเดียวในเมืองไทยที่ผลิตชาเขียวออร์แกนิค จากประสบการณ์อย่างยาวนานด้านชาเขียวของคุณตัน เราจึงใส่ใจและพิถีพิถันตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บยอดอ่อนใบชา ตลอดจนความพิถีพิถันในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้รสของสุดยอดชาด้วยการชงชาวิธีดั้งเดิม โดยการผ่านน้ำร้อนหลายๆ ครั้ง แทนการต้มชาในน้ำเดือด เพิ่มความหอมด้วยการเติมดอกชาเข้าไป พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การชงชา และใช้ใจทำ จึงทำให้ อิชิตัน ทุกขวด เป็นชาออร์แกนิคแท้ ที่ปลอดสารพิษ ตลอดกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ต้นชา หยั่งรากสู่พื้นดินจนมาถึงวันที่เป็นขวดอยู่ในมือของคุณ เราเป็นชาเขียวรายแรก และรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ใบรับรองถึงความเป็นชาเขียวออร์แกนิคจากกรมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย
Likes: 3,837,691
On Facebook
Recommend: PNK Global 300  บริษัท อลันโก้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 166  P.J. Translation Services 340