Name: Legend Books Publishing
Category: Publisher
About: Every Book has its own legend.
Description: เรามองว่าหนังสือแต่ละเล่มสามารถสร้างตำนานในแบบฉบับของมันเอง เราจึงมองหาหนังสือที่เนื้อหาน่าสนใจ อ่านได้ไม่ตกยุคสมัย และมีแนวโน้มที่จะได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์ เพื่อให้เรื่องราวและคุณค่าของหนังสือเล่มนั้นๆ เผยแพร่ออกไปในหลายช่องทาง และเป็นที่กล่าวถึงไปอีกนาน
Likes: 7,767
On Facebook
Recommend: รับจ้างพิมพ์งาน ทำรายงาน 105  คำคม แคปชั่น 65  นิยายรัก ฟินจิกหมอน 18+ 182