Name: Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ
Category: Public Figure
About: แฟนเพจอย่างเป็นทางการของมาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย
Likes: 865,856
On Facebook
Recommend: แค่เพื่อน 894  ความรู้สึก...แห่งรัก 660  สโรชา พรมมา 90