Name: Pepsithai
Category: Food & Beverage Company
About: นาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้น
Description: PepsiThai Facebook เป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นหลัก หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับการขาย/การสั่งสินค้า ขอแนะนำให้ติดต่อไปที่ โทร. 02-614-2654 ( ทุกวัน 8.30 - 20.00 ) ขอบคุณครับ
Likes: 2,667,243
On Facebook
Recommend: สุริสาชวนกิน เต้าฮวยนมสดวุ้นลูกตาล 5,932  อาเล็ก ชวนชิม 233  แจ่วบองแม่ประดิษฐ์ 130