Name: Phrae Observer
Category: Society & Culture Website
About: บอกกล่าวเรื่องราวของเมืองแพร่ ในฐานะผู้สังเกตการณ์
Description: เราเปิดเพจแห่งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางบอกกล่าวเรื่องราวของเมืองแพร่ บ้านเกิดของพวกเรา เรานั่งชื่ออยู่นาน แล้วก็มาลงตัวที่ Phrae Observer เพราะตรงกับสิ่งที่เราทำ นั่นคือ ทำในฐานะผู้สังเกตการณ์ เราไม่ได้เป็นคนลงมือทำ ไม่ได้เป็นเครือข่ายอะไร ไม่ได้เป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นเอ็นจีโอ ไม่ได้เป็นกลุ่มการเมือง และไม่ได้เป็นผู้มีหน้าที่ในองค์กรของรัฐ เราเป็นเพียงคนที่มองเห็น และนำมาบอกกล่าวอีกต่อ ก็เท่านั้นเอง..
Likes: 8,014
On Facebook
Recommend: คนไทยในมิลาน / Thais in Milan / Tailandesi a milano 716  Booneyes Sam 2,219  มงคลในหลวง 1,401