Name: Pitbullzone
Category: Community
About: ไม่งมงาย ใช้ปัญญา หยุดโทษฟ้าดิน ทำอะไรก็สำเร็จ !! การหมา การเมือง ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัว
Description: รวยแต่โกง จะพาชาติล่มจม ประเทศไทย มีประชากรกว่า 60 ล้านคน ทำไมจะหาคนที่เก่ง ดี และไม่โกงมาเป็นผู้นำไม่ได้
Likes: 497,496
On Facebook
Recommend: ต้องขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสมาช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยครับ 949  คนรักไก่ชน 100% 7,175  เขียนความคิด 289