Name: Pixpros House
Category: Professional Service
About: PIXPRO'S HOUSE NIKON PROFESSIONAL SERVICE
Description: จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เฉพาะสินค้าประกันศูนย์เท่านั้น เน้นหนักเรื่องบริการโดยทีมงานขายที่เป็นช่างภาพที่รู้และเข้าใจทั้งในตัวอุปกรณ์และความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังมี STUDIO ถ่ายภาพให้เช่า พร้อมชุดไฟ
Likes: 41,702
On Facebook
Recommend: POPcreative&Design 126  APP Service Shop 887  แว่นตาเย็นเย็น 110,551