Name: ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3
Category: Restaurant
About: ชาบูโก บุฟเฟต์ ชาบูคุณภาพอัดแน่นด้วยเมนูกว่า 60 เมนู 6นำ้ซุป อร่อย ไม่ซ้ำใคร
Likes: 52,670
On Facebook
Recommend: โต๊ะจีนชาบู 141  อิสานสวัสดี 10,233  Buncit Bao Bar 880