Name: Thai Study Abroad Consultant
Category: Local Business
About: เรียนต่อต่างประเทศพร้อมทำงาน กับ TSAB 022455845
Description: ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ช่วยนักศึกษากำหนดงบประมาณการเรียน และแนะนำสถาบันที่เหมาะสมกับงบประมาณ ให้บริการดำเนินเรื่องเรื่องสมัครเรียนต่อ ไปยังสถาบันในต่างประเทศ จัดหาที่พักทั้งแบบ Homestay, Apartment และประเภทอื่น ๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สถาบันไปรับที่สนามบินปลายทาง ดำเนินเรื่องขอวีซ่านักเรียน และให้คำปรึกษาวีซ่าประเภทต่าง ๆ จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน พร้อมบัตรนักศึกษานานาชาติ แนะนำการทำงานในต่างประเทศ อำนวยความสะดวกการชำระค่าเล่าเรียน ระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครองไปยังสถาบันการศึกษา พร้อมแนะนำ การเปิดบัญชี ในต่างประเทศ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการดำเนินชีวิตในต่างประเทศก่อนเดินทาง
Likes: 118,975
On Facebook
Recommend: เพื่อนเซียนนก999.fc 752  มอเตอร์มาร์ท ยามาฮ่า อุดร 5,812  ขายยาลดน้ำหนักราคาหลักร้อยก็ผอมได้ 3,147