Name: Thai Study Abroad Consultant
Category: Local Business
About: เรียนต่อต่างประเทศพร้อมทำงาน กับ TSAB 022455845
Description: ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ช่วยนักศึกษากำหนดงบประมาณการเรียน และแนะนำสถาบันที่เหมาะสมกับงบประมาณ ให้บริการดำเนินเรื่องเรื่องสมัครเรียนต่อ ไปยังสถาบันในต่างประเทศ จัดหาที่พักทั้งแบบ Homestay, Apartment และประเภทอื่น ๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สถาบันไปรับที่สนามบินปลายทาง ดำเนินเรื่องขอวีซ่านักเรียน และให้คำปรึกษาวีซ่าประเภทต่าง ๆ จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน พร้อมบัตรนักศึกษานานาชาติ แนะนำการทำงานในต่างประเทศ อำนวยความสะดวกการชำระค่าเล่าเรียน ระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครองไปยังสถาบันการศึกษา พร้อมแนะนำ การเปิดบัญชี ในต่างประเทศ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการดำเนินชีวิตในต่างประเทศก่อนเดินทาง
Likes: 118,975
On Facebook
Recommend: รองเท้าแฟชั่น เกาหลี 45  จำหน่ายเชื้อเห็ดก้อนเห็ด ฟาร์มเห็ด ดวงจันทร์เชียงใหม่ 145  Casual Slipper รองเท้าแตะ สวม-หนีบ ราคาถูก 1,860