Name: Thammavimokonline
Category: Society & Culture Website
About: ธัมมวิโมกข์ออนไลน์เผยแพร่ธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อพระราชพรหมยานสู่คนยุคใหม่
Description: เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีฯ) ในปีพ.ศ. 2559... แอดมินจึงรวบรวมเรียบเรียงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ทั้งจากนิตยสาร'ธัมมวิโมกข์'และจากแหล่งข้อมูลธรรมะต่างๆ) มานำเสนอในแนว'ธรรมะประยุกต์' ..เพื่อเผยแพร่'ธรรมะ'ให้กว้างขวางมากขึ้นบนโลก'ออนไลน์' ตามยุคสมัย และเพื่อให้เข้าถึงผู้คนที่หลากหลายอาชีพและช่วงอายุได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ .... (1) เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่สนใจในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทั่วโลก, (2) เพื่อนำเสนอ 'ธรรมะประยุกต์' หรือ 'ธรรมะใช้งาน' ที่เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและผู้คนยุคใหม่ และ (3) เพื่อนำเสนอ'ธรรมะบันเทิง'คลายเครียด ..ซึ่งแอดมินเพจได้รับความเมตตาอนุญาตและสนับสนุนโดยตรงจากท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี ในการดำเนินการดูแลเพจธรรมทานธัมมวิโมกข์ออนไลน์นี้...และขอกราบขอบพระคุณ‘ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์’ของเพจ คือ.. - ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี - พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ บก.กิตติมศักดิ์หนังสือธัมมวิโมกข์ - พระบุญมา ปภาธโร บก.บริหารหนังสือธัมมวิโมกข์ ประวัติโดยย่อของแอดมิน.... ย่างก้าวเข้าเขตวัดท่าซุงครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ...เติบโตและคุ้นเคยมากับการนั่งชิดติดเก้าอี้เฝ้ามองเวลาหลวงพ่อนั่งรับแขกเป็นประจำ และเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต หลังใช้ชีวิต 20 กว่าปีในต่างแดน ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิอีกครั้ง..สู่'บ้าน'หลังเดิมแต่ที่เพิ่มคือ 'อนิจจัง'..ทุกขัง..และอนัตตา...ดั่งคำพระพุทธองค์กล่าวไว้ไม่ผิดเลย....จึงเกิดแรงบันดาลใจส่วนตัวของแอดมินในการช่วยงานธรรมทานจิตอาสาครั้งนี้ คือ (1) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อ (2) เพื่อเป็นอนุสรณ์ฉลองวาระครบรอบวันเกิด 100 ปีของหลวงพ่อ และ(3) เพื่อสืบทอด สานต่อและต่อยอดตำนานของธัมมวิโมกข์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ ด้วยความรักและผูกพันที่แอดมินมีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมาตั้งแต่เกิด...จึงขอสงวนการเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพรักเสมอเหมือน 'พ่อ' ที่รักยิ่ง และขอคงการเอ่ยนามท่านเช่นเดิม คือ 'หลวงพ่อ' ตามที่ท่านเคยบอกให้แอดมินเรียกท่านแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ได้กราบท่านครั้งแรกในชีวิต...จนวาระสุดท้ายที่ได้กราบท่าน..ในภพนี้...... ..นิพพานัง ปรมัง สุขขัง.. 'ลูกเล็ก'
Likes: 74,497
On Facebook
Recommend: หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย วัตถุมงคล Sell Lp.Anan Wat Banglee Noi Amulets. 1,783  ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล วัตถุมงคล เปิดเช่า 47  กลอนกวี 113