Name: TrueYou
Category: Product/Service
About: ความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกัน
Description: สิทธิประโยชน์จากทรูฯ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับเฉพาะลูกค้าทรู ให้สมกับคำว่า "ความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกัน"
Likes: 1,563,617
On Facebook
Recommend: โรงงานจำรัสเฟอร์นิเจอร์ 432  สครับซิ่ง-หัวเชื้อสครับซิ่งเซรั่ม-สบู่สครับซิ่ง 1,555  ดอกไม้กระดาษ By. Fahnoy 38