Name: Zeer Rangsit
Category: Department Store
About: ศูนย์การค้าด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ใหญ่สุดย่านรังสิต-ปทุมธานี
Description: ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาพื้นที่ขายและบริหารศูนย์การค้า ปัจจุบันยอดคนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์มีมากถึง 80,000 คน/วัน ปัจจุบันศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เป็นที่รู้จักในนามศูนย์การค้าไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกและส่ง รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าไอที จะเห็นได้ว่าเมื่อนับรวมพื้นที่ขาย ทำให้ เซียร์ รังสิต มีพื้นที่ขายของสินค้าไอที ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของศูนย์ไอที ที่มีอยู่ในเมือง ณ ปัจจุบัน
Likes: 29,292
On Facebook
Recommend: The Jas Ramintra 18,427  ร้าน She Sha Shop 2,307  ขายส่งทุกอย่าง20Benz999 8,754