Name: iServe
Category: Non-Governmental Organization (NGO)
About: www.facebook.com/iServeThailand
Description: iServe อาสารับใช้ คือเครือข่ายอาสาสมัครวัยรุ่นหนุ่มสาว คริสเตียน อายุ 15-35 ปี จากทั่วประเทศได้ร่วมตัวกันรับใช้พระเจ้า รับใช้ชุมชน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งดีๆ และเพื่อเป็นอย่างแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย
Likes: 16,300
On Facebook
Recommend: Lovecare Station 15,584  ณ โนนอุดม 476  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยกู้ภัยจังหวัดแพร่ 619